Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatele inventárního systému. 

    Šedivý, Roman
    Diplomová práce se bude zabývat vyhodnocením výběrového řízení vhodného dodavatele inventárního systému za využití pokročilých metod umělé inteligence. K řešení bude využito programu MS Excel, programového prostředí MATLAB ...
  • Prezentace na internetu a redakční systémy 

    Šedivý, Roman
    Obsahem této bakalářské práce je analýza současného stavu internetových stránek Ing. arch. Pavla Mudruňky z obsahové i vizuální stránky, dále potom návrh vhodných změn, zhodnocení open source redakčních systémů pro správu ...