Now showing items 1-2 of 2

  • Komunikační protokoly pro optické bezkabelové spoje 

    Šedo, Ondrej
    Táto diplomová práca sa zaoberá správaním protokolu TCP/IP pri prechode bezdrôtovým optickým spojom, ktorý je ovplyvnený atmosférickými turbulenciami. Tie spôsobujú fluktuáciu prijímaného optického výkonu a tým zmenu bitovej ...
  • Pracoviště pro testování fotodiod 

    Šedo, Ondrej
    Táto práca je zameraná na návrh a vytvorenie pracoviska vhodného na meranie základných parametrov a charakteristík bežných fotodiód. Súčasťou je experimentálne overenie jeho možností a porovnanie nameraných výsledkov s ...