Now showing items 1-4 of 4

 • Bacterial Diversity in the Asphalt Concrete Lining of the Upper Water Reservoir of a Pumped-Storage Scheme 

  Špano, Miroslav; Říha, Jaromír; Španová, Alena; Šedo, Ondrej; Rittich, Bohuslav (MDPI, 2020-10-30)
  Asphalt concrete linings (ACLs) are frequently used in pumped-storage hydropower schemes with frequently oscillating reservoir water levels. ACLs can be damaged during operation, which shortens their service life. One type ...
 • Komunikační protokoly pro optické bezkabelové spoje 

  Šedo, Ondrej
  Táto diplomová práca sa zaoberá správaním protokolu TCP/IP pri prechode bezdrôtovým optickým spojom, ktorý je ovplyvnený atmosférickými turbulenciami. Tie spôsobujú fluktuáciu prijímaného optického výkonu a tým zmenu bitovej ...
 • Komunikační protokoly pro optické bezkabelové spoje 

  Šedo, Ondrej
  Táto diplomová práca sa zaoberá správaním protokolu TCP/IP pri prechode bezdrôtovým optickým spojom, ktorý je ovplyvnený atmosférickými turbulenciami. Tie spôsobujú fluktuáciu prijímaného optického výkonu a tým zmenu bitovej ...
 • Pracoviště pro testování fotodiod 

  Šedo, Ondrej
  Táto práca je zameraná na návrh a vytvorenie pracoviska vhodného na meranie základných parametrov a charakteristík bežných fotodiód. Súčasťou je experimentálne overenie jeho možností a porovnanie nameraných výsledkov s ...