Now showing items 1-18 of 18

 • Anglicko-český technický slovníček: překlad, analýza a elektronické řešení 

  Dvořáková, Dita
  Moje bakalářská práce je zaměřena na tvorbu Anglicko–českého slovníčku k předmětu HEFE (a také XAEI). V práci jsou také vysvětleny pojmy lexikografie, slovník a jeho druhy, dále termín slovo a dělení slov do slovních druhů. ...
 • Chytrá domácnost 

  Pitra, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře a popsat mu základní principy, charakteristiky a použití mého vlastního projektu s názvem Chytrá domácnost. V této práci se budu zabývat dosavadním stavem mého projektu a ...
 • Genderové stereotypy v herním prostředí 

  Papusha, Valentyn
  Předmětem této bakalářské práce je analýza genderových stereotypů ve vypravěčské linii a designu videoher. Jsou zde také vyjmenovány klíčové historické momenty pro zásadní pochopení videoherního průmyslu a přítomnosti ...
 • Historie zvukových nosičů a přenos zvuku 

  Šimarová, Lucie
  Cílem této bakalářské práce je popsat vývoj zvukových nosičů. Tato bakalářská práce poskytuje náhled do historie a současnosti zvukových nosičů. Nejprve seznamuje čtenáře s teorií přenosu zvuku. Tato část je zaměřena na ...
 • Kyberfeminismus: ženy a kyberprostor 

  Levdonskaya, Alisa
  Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s myšlenkami kyberfeminismu. Následující kapitoly této práce popisují historii feminismu a zejména cyberfeminismu. Poskytuje čtenáři základní pochopení pojmů sex a genderu z ...
 • Počítačové hry a lidský mozek 

  Hanuš, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou počítačových her a jejich vlivu na lidský mozek. Cílem první kapitoly je popsat základní vlastnostmi lidského mozku a jeho schopnosti, které developeři počítačových her využívají ...
 • Rozpoznávání obličeje ve videu a jeho využití v policejní práci 

  Fabián, Jan
  Cílem této bakalářské práce je popsat technologii rozpoznávání obličejů a její využití v praxi. Zejména v posledních letech se technologie rozpoznávání obličejů stala velmi diskutovaným tématem, ať už ve spojitosti s ...
 • Řízení decentralizovaných zdrojů energie a akumulace energie 

  Maksimovich, Valeriia
  Žijeme ve století, ve kterém jen těžko dovedeme představit život bez elektrické energie. Vznikajicí malé elektrárny, které vyrábějí elektřinu z obnovitelných zdrojů energie vyvolali potřebu v přisnějším řizení, inteligentním ...
 • Videohry, literární předlohy a filmové adaptace a jejich vliv na hráčskou komunitu 

  Přichystal, Jan
  Cílem této práce je popsat postupy používané při převádění knihy do podoby videohry, hlavní aspekty tohoto procesu, změny v daných médiích, které při tomto procesu probíhají a popsat spojení vznikající mezi videohrami, ...
 • Vliv médií na spotřebitelské chování v oblasti energetiky 

  Sedláček, Štěpán
  Tahle bakalářská práce se zabývá rozborem aspektů, které brání, či naopak umožňují integraci principů sociálních sítí do systému smart meteringu, jakožto i rozbor jejich potenciálu a možnosti provedení. Přínosy inteligentních ...
 • Využití 3D tiskáren v medicíně 

  Shchennikov, Vladislav
  Text se zabývá rychlým rozvojem trojrozměrných tiskáren popsání jejich obecných komponent a využití 3D tiskáren v medicíně. V našem současném světě se v poslední době objevily trojrozměrné tiskárny a byly okamžitě použity ...
 • Využití 3D tiskáren v medicíně 

  Shchennikov, Vladislav
  Text se zabývá rychlým rozvojem trojrozměrných tiskáren, popsáním jejich obecných komponentů a využitím 3D tiskáren v medicíně. V našem současném světě se v poslední době objevily 3D tiskárny a byly okamžitě použity v ...
 • Využití dat ze smart meteringu 

  Bazal, Stanislav
  V posledních letech, spotřeba elektřiny v domácnostech začala stoupat, kvůli každodennímu používání všelijakých spotřebičů a nejnovějších technologií. To budí znepokojení o nedostatku výroby elektřiny po celém světě. Lidé ...
 • Využití GPS v automobilovém průmyslu se zaměřením na bezpilotní vozidla 

  Gróf, Marko
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím GPS v automobilovém průmyslu se zaměřením na bezpilotní vozidla. Hlavním cílem bylo přiblížit GPS systém jako takový, jeho využití v autonomních vozidlech, vysvětlit výhody i nevýhody ...
 • Využití počítačových her v medicíně 

  Gálíková, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá možným využitím počítačových her a technologiemi s nimi spojených v rámci medicínského vzdělávání a zdravotní péči. Veřejnost často vnímá videohry jako ztrátu času, nebo je využívají pouze ...
 • Využití technologií v současné kinematografii a jejich vliv na filmový průmysl 

  Tetour, Daniel
  Bakalářská práce se zaměřuje na techniky využívané v současném filmovém průmyslu. V první části se práce zabývá barevným klíčováním, snímáním pohybu a tvorbou animací. Druhá část práce je poté zaměřena na dopad těchto ...
 • Vývoj videoher 

  Froehling, Kryštof
  Bakalářská práce se zabývá vývojem videoher a vším potřebným k vytvoření úspěšné videohry. První část práce rozlišuje všechny různé role vývojářského týmu a jejich souvislosti. Druhá část analyzuje časovou osu a cíle různých ...
 • Vývoj videoher a jejich vliv na společnost 

  Kováčik, Dominik
  Cílem této bakalářské práce je poskytnutí struční historie videoher a analyzování jejich vlivů na společnost. Tato práce popisuje vývoj videoher od jejich počátku až po rok 2010 a také problémy, kterým museli vývojáři ...