Now showing items 1-2 of 2

  • Agregační procesy v systémech amfifilní látka-polymer 

    Šejnohová, Michaela
    Tato bakalářská práce je zaměřena na průzkum systému tenzid-polyelektrolyt pomocí fluorescenční spektroskopie, kde fluorescenční sondou je pyren. Jako tenzid byl použit ionogenní kationaktivní cetyltrimethylamonium bromid ...
  • Studium interakcí hyaluronan-tenzidy dialyzační technikou 

    Šejnohová, Michaela
    V této diplomové práci byly studovány interakce mezi polyelektrolytem (hyaluronanem sodným) a kationaktivním tenzidem (CTAB). Experimenty byly provedeny ve vodném prostředí a v prostředí fyziologické iontové síly (0,15mmoldm-3 ...