Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh změn marketingové komunikace vybrané společnosti na Internetu 

    Martof, Jan
    Tato práce se zabývá návrhy na úpravu marketingové strategie společnosti na Internetu. K těmto návrhům byly mimo jiné využity analýzy konkurenční online komunikace, načež byly navrhnuty konkrétní SEO prvky a činnosti. ...
  • Podnikatelský záměr pro založení internetového obchodu 

    Martof, Jan
    Bakalářská práce je zaměřena na vypracování podnikatelského záměru, který řeší založení elektronického obchodu s vlastní značkou oblečení. Zpracování plánu vychází z teoretických poznatků a obecných analýz, jež jsou následně ...