Now showing items 1-2 of 2

  • Diagnostika vlastností polovodičových materiálů 

    Šeliga, Ladislav
    Tato práce se zabývá popisem základních vlastností polovodičových materiálů a metodami měření vlastností polovodiče. V první části práce jsou rozebrány elementární polovodiče, polovodičové sloučeniny a pásová struktura. V ...
  • Vysokonapěťové součástky v moderních bipolárních technologiích 

    Šeliga, Ladislav
    Tato práce se zabývá popisem základních vlastností LDMOS tranzistorů. V první části práce jsou rozebrány vlastnosti LDMOS tranzistorů, jejich základní parametry a techniky pro vylepšení parametrů těchto tranzistorů. V další ...