Now showing items 1-1 of 1

  • Vizualizace dat na platformě .NET 

    Šeliga, Ondřej
    Bakalářská práce pojednává o způsobech a postupech při vizualizaci dat na platformě .NET prostřednictvím vizualizační knihovny ActiViz .NET. Jedná se o průvodní dokument k vyvinuté aplikaci Vizualizace, která demonstruje ...