Now showing items 1-12 of 12

 • Invalidní vozík 

  Kutnar, Pavel
  Práce popisuje návrh, vývoj a testování nové řídící jednotky invalidního vozíku. Odometrie, kompletní ovládání vozíku a jednoduchý komunikační protokol nabízí nadřazenému systému možnost autonomního řízení. Dokument obsahuje ...
 • Modelování a řízení mobilních kolových robotů 

  Jonszta, David
  Práce se zabývá modelováním a řízením mobilních kolových robotů. V práci jsou uvedeny matematické modely podvozků robotů s diferenciálním řízením, s Ackermanovým řízením a smykem řízený podvozek. Dále práce popisuje metody ...
 • Modelování a řízení mobilních kolových robotů 

  Sypták, Michal
  Problém řízení kolových podvozků nepatří pouze do oblasti mobilní robotiky. Můžeme se s ním setkat spíše v souvislosti s dopravou nebo transportem, ať na velké nebo malé vzdálenosti. Tato práce modeluje a zkoumá mobilní ...
 • Modul řízení LED osvětlení 

  Hromádka, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací modulu pro ovládání LED osvětlení. Modul je určen k ovládání jasu čtyř LED okruhů. Ovládání je řešeno pomocí IR dálkového ovladače nebo z PC přes USB rozhraní. Modul disponuje režimem ...
 • Regulace výšky létajícího robota 

  Palacký, Tomáš
  Tato bakalářská práce se v prví části zabývá návrhem a konstrukcí přípravku pro testování algoritmů regulace výšky létajícího robota. Dále pak vytvářením a testováním algoritmu regulace výšky za účelem aplikování poznatků ...
 • RFID ovládání 

  Otava, Lukáš
  Tato práce se zabývá RFID technologií, jejími možnostmi a dostupnými řešeními pro čtení na větší vzdálenosti. Další část práce se zabývá návrhem zařízení pro RFID přístupový systém ovládající vstupní bránu parkoviště. Návrh ...
 • Robotické prostředky pro tělesně postižené 

  Dojava, Marian
  Cílem bakalářské práce je vylepšení vozíku pro tělesně postižené. Ulehčit je třeba zejména naložení do auta postiženého. Řešení spočívá zejména v realizaci dálkového ovládání. Práce se zabývá realizací komunikace mezi ...
 • Řízení mobilního robotu 

  Vožda, Ondřej
  Práce popisuje problematiku návrhu systému pro dálkové a prezenční řízení mobilního robotu (vozíku pro tělesně postižené). Zabývá se výběrem vhodného protokolu pro komunikaci po bezdrátových sítích, přenosem dat řízení a ...
 • Řízení všesměrového podvozku 

  Hrazdira, Adam
  Cílem práce byl návrh a realizace softwaru pro řížení modelu synchronního všesměrového podvozku. Text se zabývá prezentací konstrukce reálného modelu podvozku. Dále je popsána funkce a princip programu podvozku. V následující ...
 • Senzoricky subsystém mobilního robotu Minidarpa 

  Sedlák, Luboš
  Bakalářská práce se zabývá senzorickým subsystémem mobilního robotu Minidarpa. Jedná se o ultrazvuková čidla pro nalezení bezprostředních překážek, kamery pro navádění robotu, elektronický kompas pro určování azimutu a ...
 • Systém bezdrátového přenosu dat ze snímače z otočné měřicí stolice 

  Badin, Pavel
  Tato práce obsahuje teoretický i praktický popis bezdrátového komunikačního systému užívajícího bezdrátové komunikační moduly XBee. Práce obsahuje teoretické informace o jednotlivých komponentech zařízení, návrh zařízení ...
 • Systém řízení slunečních kolektorů 

  Cseri, Peter
  V prvej časti mojej práce som preštudoval materiály o možnosti využitia slnečnej energie. Následne som napísal rešerši o všetkých potrebných komponentoch používaných s solárnych systémoch. Navrhol som štruktúru systému pre ...