Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh referenčních modelů kluzáku L23 Blaník 

  Šenkýř, Miroslav
  Cieľom diplomovej práce je vytvorenie použiteľných referenčných modelov klzáku L-23 Super Blaník a ich využitie pri rámcovom návrhu technológie výroby, ktorá zlepší presnosť a zmenší prácnosť výroby. Práca v úvode opisuje ...
 • Nekonvenční koncepce spalovacích motorů 

  Šenkýř, Miroslav
  Práca je zameraná na nekonvenčné koncepcie spaľovacích motorov, teda na spaľovacie motory neobvyklých konštrukcií. Sú to motory, ktoré majú odlišné tvary spaľovacieho priestoru tvary hriadeľov a merných výkonov od konvenčných ...
 • Studie silnice I/69 Jasenná – Liptál 

  Masnicová, Alžbeta
  Predmetom diplomovej práce je rozšírenie stávajúcej cesty I/69 v úseku Jasenná - Liptál o stúpacie pruhy a zaistenie dopravnej obslužnosti autobusovej zastávky. Úsek cesty I/69 medzi obcami Liptál a Jasenná je charakteru ...