Now showing items 1-5 of 5

 • Optimální aplikace kaskádního zapojení tepelných čerpadeL 

  Hrnčíř, Zdeněk
  V úvodu práce je definována základní myšlenka použití kaskádního zapojení tepelných čerpadel, popsán princip jeho funkce a definován pojem optimální střední teploty. Na konkrétním případě je pak provedeno přímé srovnání ...
 • Teoretické modely elektrického oblouku 

  Vondrák, Michal
  Tato práce se zabývá teoretickými modely elektrického oblouku. Vysvětlením pojmů plazmatu, elektrického oblouku a plazmatronů. Popsáním základního modelování elektrických oblouků. Popisem nepřímé metody pro stanovení střední ...
 • Vývoj lehčené podlahoviny z pórovitých betonů na bázi odpadních surovin 

  Šenk, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá lehčenými stavebními materiály a vývojem nové lehčené podlahoviny z pórovitých betonů na bázi odpadních surovin.
 • Vývoj nového druhu lehčeného podlahového potěru se samonivelační funkcí 

  Šenk, Josef
  Diplomová práce je zaměřena na vývoj nového druhu lehčeného potěru se samonivelační funkcí. Cílem diplomové práce bude vyvinout lehčený potěrový materiál se samonivelační funkcí, který bude možné skladovat ve formě suché ...
 • Zjednodušený model axiálně chlazeného oblouku 

  Kasal, Ondřej
  Výhodami využití výpočetní techniky je rychlé a přehledné zpracování dat. Nabízí se i velká variabilita a okamžitá možnost změny přenášené informace, stejně jako jejich časté nebo opakované používání. Od různorodosti a ...