Now showing items 1-2 of 2

  • Koevoluce prediktorů fitness v kartézském genetickém programování 

    Drahošová, Michaela
    Kartézské genetické programován (CGP) je evoluc inspirovaná metoda strojového učen, která je primárně určená pro automatizovaný návrh programů a čslicových obvodů. CGP je úspěšné v řešen mnoha úloh z reálného světa. Avšak ...
  • Komplexní modely svozu odpadů 

    Nevrlý, Vlastimír
    Předmětem dizertační práce je řešení logistických systémů v kontextu odpadového hospodářství. Práce začíná rozsáhlou rešerší v oblasti modelování různých situací z dopravního řetězce odpadu. Jsou zde představeny různé typy ...