Now showing items 1-2 of 2

  • Regresní metody pro statistickou analýzu prostorových dat 

    Klimprová, Lucie
    Regresní metodou používanou pro vyhodnocování prostorových spojitých procesů je metoda kriging. Pokud je neznámá kovarianční struktura procesu, je potřeba odhadnout ji z dat. První, teoretická část, je věnována právě popisu ...
  • Úvod do metody Six sigma a její využití v praxi 

    Šerák, Petr
    Metodologie Six Sigma se dnes používá v mnoha firmách a společnostech ke zlepšování kvality procesů a výrobků. Využívá k tomu různé statistické nástroje a jedním z hlavních je lineární regrese. Cílem této práce je stručný ...