Now showing items 1-1 of 1

  • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

    Hánová, Monika
    Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů z hlediska optimalizace mzdových nákladů. Teoretická část práce se věnuje objasnění základních pojmů pracovněprávních vztahů z hlediska právního, účetního, ...