Now showing items 1-2 of 2

  • Automatizace jeřábnické techniky 

    Šetka, Martin
    Cílem této bakalářské práce je vytvoření rešeršní studie týkající se automatizace jeřábnické techniky. Práce poukazuje na problémy, které v této oblasti automatizace vznikají, a poté předkládá některá možná řešení. Dále ...
  • Přívěs za traktor pro přepravu palivového dřeva a sypkého materiálu 

    Šetka, Martin
    Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem jednonápravového nebržděného sklopného přívěsu za traktor, určeného k převozu a sklopení partikulárních materiálů a palivového dřeva. Konstrukce přívěsu je založena na navrženém ...