Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh dílčí části informačního systému 

    Ševčák, Ondřej
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na vylepšení informačního systému pro firmu ATHSTAV, s.r.o. Řešení je navrženo na základě analýzy současného stavu podniku a procesů v něm probíhajících. Cílem práce je vytvořit informační ...
  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Ševčák, Ondřej
    Tato diplomová práce se věnuje posouzení části informačního systému vybrané společnosti a návrhu jeho změn. Teoretická část práce představuje problematiku informačních systémů, systémů pro řízení podnikových procesů (BPM) ...