Now showing items 1-10 of 10

 • Energetické využití čistírenských kalů a produktů mikrovlnné pyrolýzy 

  Šimek, Radim
  Diplomová práce je zaměřena na energetické využití čistírenských kalů před a po procesu mikrovlnné pyrolýzy. První část práce se zabývá problematikou kalového hospodářství, nakládání s čistírenskými kaly a jejich následnému ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Zouhar, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání finanční situace společnosti ITAB Shop Concept CZ, a.s. V závislosti na datech získaných finanční analýzou obsahuje návrhy na optimalizaci daných finančních ukazatelů a také na ...
 • Monolitní frézovací nástroje s PVD povlaky a jejich využití 

  Ševčík, Jan
  Předložená bakalářská práce se zabývá monolitními frézovacími nástroji ze slinutého karbidu, na jejichž povrch je nanášena tenká vrstva povlaku. Práce nejprve obecně popisuje metodu frézování, základní rozdělení frézovacích ...
 • Nápravy osobních a závodních automobilů 

  Ševčík, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na porovnání různých typů náprav s důrazem na změnu geometrie během propružení.Ve studentské verzi Autodesk Inventor Professional byly vytvořeny modely náprav a virtuálního testovacího polygonu. ...
 • Návrh stavitelného stabilizátoru přední nápravy vozu Formule student 

  Ševčík, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukci stabilizátoru vozu Formule Student Dragon II vznikajícího na FSI. Práce navazuje na konstrukční návrh stabilizátoru vozu Dragon I Jana Krasuly. Úkolem této práce je analyzovat ...
 • Optimalizace elekronického obchodu firmy GAME LAND s.r.o. 

  Smrž, Marek
  Bakalářská práce popisuje a hodnotí elektronický obchod středně velké firmy, která se zabývá informačními technologiemi. Práce je rozdělena na dvě hlavní části a obsahuje jedenáct obrázků. První část je věnována popisu ...
 • Polyfunkční komplex - Houbalova - stavebně technologický projekt 

  Ševčík, Jan
  Předmětem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu poly-funkčního komplexu se zaměřením na provedení hrubé stavby. Hrubá stavba je řešena železobetonovým skeletem v kombinaci se zdivem. Bude vypracován ...
 • Studium mechanizmu a kinetiky koordinační polymerace hexa-1,5-dienu katalyzované fenoxyiminovým komplexem titanu a MAO 

  Ševčík, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá studiem polymerace hexa-1,5-dienu katalyzované fenoxyiminovým komplexem titanu (FI Ti) a methylaluminoxanem (MAO) jako kokatalyzátorem. Byl studován vliv koncentrace monomeru, polymerační ...
 • Studium populace bakterií pomocí metod obrazové analýzy 

  Ševčík, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na sledování a uplatnění metod obrazové analýzy na bakteriích druhu Bacillus megaterium a Cupriavidus necator. V úvodu práce jsou popsány obecné znalosti o bakteriích, mikroskopických metodách ...
 • Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací 

  Machačová, Hana
  Bakalářská práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice společnosti ITAB Shop Concept CZ, a.s. První část se věnuje teoretickým východiskům pro vnitropodnikové směrnice, účtování a oceňování zásob a legislativním základům ...