Now showing items 1-10 of 10

 • Manipulátor nástrojů, nástrových hlav a držáků 

  Ševčík, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem manipulátoru pro manipulaci nástrojů a nástrojových hlav mezi dvěma zásobníky nástrojů dvou svislých obráběcích center. Součástí této práce je návrh variant řešení, výběr optimální ...
 • Moderní autentizace předmětem a znalostí 

  Ševčík, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá moderní autentizací předmětem a znalostí. Převážně je zaměřena na autentizaci pomocí USB tokenů, Smart Java karet, Smart .NET karet a technologii NFC a jejich následné využití při autentizaci ...
 • Nanometrologická vibrometrie 

  Ševčík, Michal
  Diplomová práce se zabývá přesným měřením vzdáleností v řádu nanometrů na ultrazvukových frekvencích pro účely vibrometrického měření. Práce je převážně zaměřena na interferometrické metody měření. V teoretické části se ...
 • Nastavení a reorganizace firemní strategie 

  Ševčík, Michal
  Diplomová práce představuje konkrétní společnost z oblasti fitness, analyzuje její mikro a makrookolí a dynamiku daného průmyslu. Zaměřuje se na možnost aplikace strategie zahraničního partnera na místní trh včetně analýzy ...
 • Návrh dílčí části informačního systému společnosti 

  Ševčík, Michal
  Táto bakalárska práca je zameraná na návrh informačného systému pre spoločnosť Ferno Slovakia s.r.o. Cieľom práce je navrhnúť informačný systém, ktorý spoločnosti zjednotí dáta do jednej aplikácie, zrýchli prácu s dátami ...
 • Návrh monitoringu kritické komunikační infrastruktury pro energetickou společnost 

  Ševčík, Michal
  Diplomová práce se zabývá monitoringem kritické infrastruktury, kritické informační infrastruktury a mapovaním sítě v energetice. Cílem je vytvořit analytické prostředí pro zpracování logů dané sítě, zmapovat nejkritičtější ...
 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov 

  Ševčík, Michal
  Tato práce se zaměřuje na návrh opatření, které povedou ke snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov. Nejdříve je nezaměstnanost analyzována podle jednotlivých skupin obyvatelstva a zjišťují se problémy tohoto trhu práce. ...
 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov 

  Ševčík, Michal
  Tato práce se zaměřuje na návrh opatření, které povedou ke snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov. Nejdříve je nezaměstnanost analyzována podle jednotlivých skupin obyvatelstva a zjišťují se problémy tohoto trhu práce. ...
 • Rozvoj nového produktu v malém pivovaru 

  Ševčík, Michal
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na rozvoj nového produktu v malém pivovaru. Na základě teoretických východisek, uvedených v první části práce, je zaměřena na zhodnocení dosavadní situace malého pivovaru. Obsahuje postupy ...
 • Současný stav a vývojové tendence v konstrukci motorů pro osobní automobily 

  Ševčík, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá současným stavem a vývojovými tendencemi v konstrukci motorů pro osobní automobily. Bude tady ukázán poměr u různých rozdělení motorů, závislosti výkonových parametrů, množství emisí CO2, ...