Now showing items 1-2 of 2

  • Impulzové modulace 

    Šiška, Martin
    Tato práce se zabývá rozborem problematiky impulzových modulací. Práce je rozdělena do šesti kapitol. V první kapitole se práce věnuje impulzovým modulacím jako celku. Je v ní vysvětlen pojem modulace, uveden rozdíl mezi ...
  • Převodníky napětí na frekvenci 

    Šiška, Martin
    Tato práce se zabývá rozborem problematiky převodu napětí na frekvenci. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole se věnuje obecným věcem, které se týkají převodu napětí na frekvenci a vlastností tohoto převodu. ...