Now showing items 1-2 of 2

  • Ovládací panel pro řízení algoritmů zpracování signálů na signálovém procesoru 

    Šiška, Michal
    Tato bakalářská práce se zabývá návhrem univerzálního protokolu pro přenos parametrů algoritmů zpracování signálů. Praktická část práce popisuje realizaci ovládacího panelu s jednočipovým mikroprocesorem AVR z rodiny ATmega, ...
  • Ztrátová komprese pohyblivých obrazů 

    Šiška, Michal
    Tato diplomová práce se zabývá popisem ztrátové komprese pohyblivých obrazů. V kapitolách jsou popsány základní informace o kompresi obrazu a dále jednotlivé standardy pro ztrátovou i bezeztrátovou kompresi statických i ...