Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh modelů správy investičních nemovitostí 

    Šicnerová Shahbazjan, Margarit
    Tato diplomová práce se zaobírá podnikatelským záměr pro firmu Get & Invest, který spočívá v sestavení modelu správy investičních nemovitostí. Get & Invest je mladou firmu zabývající se realitní a stavební činnosti, ...
  • Podnikatelský záměr firmy 

    Šicnerová Shahbazjan, Margarit
    Bakalářská práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu pro založení malé firmy. Jedná se o svatební a společenskou agenturu LuWe. Práce se dále zabývá všemi aspekty souvisejícími se založením firmy, analýzou trhu, ...