Now showing items 1-1 of 1

  • Využití fuzzy logiky pro hodnocení dodavatelských rizik 

    Šidák, Matěj
    Tato diplomová práce se věnuje hodnocení hlavních dodavatelů společnosti MERTASTAV s.r.o. a stanovení jejich míry rizika spolupráce. Cílem práce je navrhnout a vytvořit model pro efektivnější hodnocení dodavatelů. Při ...