Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza optických přístupových sítí v České republice 

  Štefančík, Matej
  Práca poskytuje zoznámenie sa s optickými prístupovými sieťami. Popisuje ich základné funkčné celky, architektúru týchto sietí, definuje základné sieťové prvky. Pojednáva o jednotlivých technológiách výstavby od klasických ...
 • Aplikace nových technologií v optických přístupových sítích 

  Ryšavý, Jan
  Cílem bakalářské práce je získání teoretických znalostí nejnovějších prvků používaných v optických přístupových sítí a následovné získání praktických zkušeností s návrhy a simulacemi s těmito sítěmi. V první části práce ...
 • Distribuované optické vláknové senzory 

  Hynek, Jiří
  Optická vlákna jsou v dnešní době jednou z neodmyslitelných částí telekomunikačních sítí, jelikož slouží pro přenos informací na velké vzdálenosti. Tato práce využívá optická vlákna ne jako nosiče, ale přímo jako zdroje ...
 • Distributed fiber-optic sensor for detection and localization of acoustic vibrations 

  Šifta, Radim; Münster, Petr; Sysel, Petr; Horváth, Tomáš; Novotný, Vít; Krajsa, Ondřej (Metrology and Measurement Systems, 2015-02-20)
  A sensing system utilizing the standard optical fiber as a distributed sensor for detection and localization of the mechanical vibrations is presented. Vibrations can be caused by various external factors like moving people, ...
 • DWDM v přístupových sítích 

  Šifta, Radim
  Cílem této diplomové práce je vysvětlení problematiky optických přístupových sítí s vlnovým multiplexem, hlavním záměrem je demonstrace rozdílu mezi simulací a reálným měřením. Práce je rozdělena do několika základních ...
 • Kvalita služeb v optických přístupových sítích 

  Šifta, Radim
  Práce je zaměřena na optické přístupové sítě. Zabývá se problematikou přenosových para metrů fyzické vrstvy, jejich negativním dopadem na parametry kvality služeb a možnostmi redukce jejich vlivu pomocí polarizačního ...
 • Lineární a nelineární jevy v optických přístupových sítích. 

  Valášek, Martin
  Cieľom práce je vysvetlenie problematiky lineárnych a nelineárnych javov v optických prístupových sieťach. V prvej časti je rozoberaný popis optického vlákna, popis optického prostredia a hlavná časť je teoretický a ...
 • Moderní optické přístupové sítě 

  Třetina, Vítězslav
  Bakalářská práce pojednává o problematice pasivních optických sítí. V úvodu se práce zaměřuje na seznámení se základními funkčními prvky sítí a jsou popsány jednotlivé možnosti realizace vedení optického vlákna k uživateli. ...
 • Návrh sítě FTTH 

  Šifta, Radim
  Cílem této práce je přiblížit čtenáři problematiku návrhů optických přístupových sítí FTTH. Práce je rozdělena na několik základních částí. V úvodu práce je nastíněno srovnání s ostatními optickými přístupovými sítěmi. V ...
 • Optické senzorické systémy 

  Janďourek, Leoš
  Semestrální práce se zabývá optikou, optickými vlákny a především optickými senzory, se kterými se v ní podrobněji seznámíme. Dále si představíme nový simulační program od firmy VPI photonics. Ukážeme si jeho uživatelské ...
 • Optické vláknové senzory 

  Gallo, Martin
  Cieľom práce je detailne preskúmať možnosti vlákna ako optický senzor. Práca sa ďalej zaoberá problematikou optických vláknových senzorov, ich rozdelením a použitím. Popisuje najznámejšie typy, ich výhody a nevýhody. V ...
 • Pasivní optické sítě WDM-PON 

  Havliš, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou optických přístupových sítí, zejména pasivní optickou sítí WDM-PON. Uvádí moderní řešení připojení uživatelů do optické přístupové sítě pomocí optických přípojek FTTx. Popisuje jednotlivé druhy ...
 • POF - polymerová optická vlákna 

  Janovský, Marek
  Tato práce seznamuje čtenáře s polymerovými optickými vlákny (POF). V první části jsou shrnuty jejich základní vlastnosti a rozdíly mezi plastovými a skleněnými optickými vlákny. V druhé části jsou uvedeny jednotlivé typy ...
 • Reprodukovatelnost a přesnost měření polarizační vidové disperze 

  Kováč, Filip
  Diplomová práca je rozdelená na dve časti. Prvá časť sa nesie v teoretickom duchu. Zaoberá sa matematicky a slovne všeobecným vznikom disperzií. Sústreďuje sa na vznik chromatickej a polarizačnej vidovej disperzie. V ...
 • Řešení problematiky CD a PMD v optických sítích 

  Motúz, Rastislav
  Obsahem této práce je teoretický rozbor disperzí, které ovlivňují vysokorychlostní přenos v optických systémech. Zaměřuje se na chromatickou – CD a polarizační vidovou – PMD disperzi. Věnuje se definicím, limitním hodnotám, ...
 • Simulace a měření disperzí v optických přístupových sítích 

  Kováč, Filip
  Práca sa zaoberá detailným popisom chromatickej disperzie–CD a polarizačnej vidovej disperzie–PMD. V teoretickej časti sú rozoberané slovne i matematicky princípy vzniku disperzií, ďalej rozdelenie disperzií z pohľadu ...
 • Simulace a měření služeb Triple Play v sítích FTTx 

  Horváth, Tomáš
  Cílem této práce bylo seznámit se s měřicími metodami pasivních optických sítí a vytvoření simulačního modelu, který odpovídá měřené sítí a porovnání jednotlivých výsledků. První kapitola se zabývá Tripley Play službami, ...
 • Vliv modulací v optických sítích založených na OTDM 

  Kočí, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá vlivem modulací na přenos v optických sítích, se šířkou pásma 320 Gbit/s, založených na principu OTDM. Vysvětleny jsou jevy působící na přenos signálu optickým vláknem, charakterizována jednovidová ...
 • Vytvoření knihovny aktivních a pasívních prvků TDM a WDM optických sítí v prostředí OptSim 

  Kratochvíl, David
  Semestrální práce pojednává o implementaci prvků, potřebných pro multiplexaci, do knihovny simulačního programu OptSim. Jsou vysvětleny jednovidové a mnohovidové optické vlákna, jevy působící na přenos signálu v optickém ...
 • Využití polarizačního multiplexu v optických přístupových sítích 

  Jakoubek, Petr
  Práce se zabývá popisem polarizačního multiplexu, jevů spojených s tímto multiplexem, jeho výhodami a nevýhodami. Popisuje základy optických vláken, jevy působící na přenos optickým vláknem, dělení optických přístupových ...