Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza variability srdečního rytmu pomocí detrendované analýzy fluktuace 

  Šikner, Tomáš
  Analýza variability srdečního rytmu HRV může být použita pro diagnózu srdečních onemocnění. Metody analýzy HRV jsou rozděleny na lineární a nelineární metody. Časová metoda je jedna z nejjednodušších metod a řadí se k ...
 • Modelování v perfúzním ultrazvukovém zobrazování 

  Hracho, Michal
  Tato práce se zabývá možnostmi určování perfúzních parametrů vaskulárního systému, a to s využitím kontrastem zesíleného ultrazvukového zobrazování, tedy neinvazivní metodou. Jsou stručně charakterizovány vlastnosti ...
 • Monitorování EKG signálu v reálném čase 

  Valentová, Vanessa
  Kľúčovým prvkom pri analyzovaní EKG signálu je detekcia QRS komplexov. QRS komplexy sú najvýraznejšia zložka signálu. V tejto práci je zahrnutý stručný prehľad metód detekcie QRS komplexov v reálnom čase. Na základe rešerše ...
 • Oscilometrické měření krevního tlaku 

  Benešová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá implementací oscilometrické metody v prostředí LabVIEW. Zpracovává rešerši metod měření krevního tlaku se zaměřením na oscilometrickou metodu. Zabývá se studiem různých metod výpočtů ...
 • Snímač tepu integrovaný v počítačové myši 

  Dítě, Martin
  Cílem této práce je navrhnout a zhotovit snímač tepové frekvence, zabudovaný v počítačové myši. Řešení využívá principu fotopletysmografie. Akviziční sestava byla zhotovena za pomocí vyrobeného optického detektoru, platformy ...
 • Vícesvodová rozhodovací pravidla v detekci komplexů QRS 

  Šikner, Tomáš
  QRS komplex je nejvýraznější složkou EKG signálu. Detekce QRS komplexu je prvním krokem k analýze EKG signálu. Slouží jako výchozí bod k rozměření celého signálu. V této práci je realizován detektor založený na jednosvodové ...