Now showing items 1-2 of 2

  • Infračervená magneto-spektroskopie polovodičů Rashbova typu 

    Šikula, Marek
    Optická odezva BiTeX (X = I, Cl, Br) polovodičových materiálů s obřím spinovým štěpením Rashbova typu je studována za nízkých teplot do vysokých magnetických polí, kde je směr magnetické indukce kolmý na povrch vzorku ...
  • Návrh nového termálního disociačního zdroje kyslíkových atomů 

    Šikula, Marek
    Pomocí atomárních zdrojů kyslíku se vyrábí a studují ultratenké oxidové vrstvy, především tzv. high-k vrstvy. Ty jsou základem CMOS tranzistorů a DRAM kondenzátorů. Tato práce zpracovává teorii atomárních svazků kyslíku a ...