Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza firmy pomocí vybraných metod 

    Šikula, Roman
    Bakalářská práce se zabývá analýzou vybrané organizace. Obsahuje teoretické poznatky z oblasti vybraných metod, rozbor vnějšího i vnitřního okolí firmy, na jehož základě jsou formulovány návrhy a doporučení, které společnost ...
  • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

    Šikula, Roman
    Diplomová práce se zabývá problematikou posílení konkurenceschopnosti strojírenského podniku sídlícího v Jihomoravském kraji, jehož předmětem podnikání je výroba a prodej elektromotorů, čerpadel, míchadel, generátorů a ...