Now showing items 1-2 of 2

  • Ekologické aspekty paroplynové teplárny Červený Mlýn 

    Šilar, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá environmentálními aspekty paroplynové teplárny Červený mlýn. Úvodní část práce pojednává o současné výrobní technologii a energetické bilanci provozu. V následující kapitole je paroplynová ...
  • Ekologické problémy energetiky ČR 

    Šilar, Martin
    Tato práce se zabývá současným stavem zdrojů elektrické energie v České republice a jejich návazností na ekologii. V úvodní kapitole je současný stav energetiky charakterizován. Kapitola obsahuje informace o dosavadním ...