Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu 

    Šilarová, Gabriela
    Diplomová práce se zabývá investičním projektem, jehož předmětem je výstavba nové výrobní haly a nákup nových výrobních technologií. Práce se zaměřuje na charakteristiku jednotlivých částí studie proveditelnosti a detailní ...
  • Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru 

    Šilarová, Gabriela
    Bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem výstavby bytového domu s cukrářskou provozovnou a prodejnou. Práce se zaměřuje na jednotlivé části podnikatelského záměru, definování podnikatelského cíle včetně jednotlivých ...