Now showing items 1-2 of 2

  • CSR v AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika s.r.o. 

    Šildberger, Pavel
    Cílem práce je na základě srovnávací analýzy postihnout stav CSR (Corporate Social Responsibility) v měřítku České republiky. Popsat stav rozšířenosti CSR z hlediska nadnárodních korporací, velkých podniků a středních a ...
  • Investiční rozhodování 

    Novák, Pavel
    Cílem mojí bakalářské práce na téma „Investiční rozhodování“ je ekonomické vyhodnocení plánovaného investičního projektu společnosti DEROS a.s., kterým je pořízení automatizované linky pájení. Teoretická část práce je ...