Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh inovační strategie tramvajových vozidel DPMB 

    Šiler, Martin
    Diplomová práce se zabývá návrhem inovační strategie tramvajových vozidel Dopravního podniku města Brna. V první části práce jsou ukázány vybrané přístupy k tvorbě inovační strategie. V druhé části je provedena analýza ...