Now showing items 1-2 of 2

  • Digitální stopky pro 2 časy 

    Šilon, Peter
    Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť vhodné pripojenie dvoch štartovacích a dvoch zastavovacích kontaktov k PC. Práca si kladie za cieľ oboznámiť čitateľa s možnosťami ovládania portov pod MS Windows. Jedná sa o popis ...
  • Vestavěný webový server založený na platformě Freescale 

    Šilon, Peter
    Vstavaný webový server (ďalej len VWS) je webový server bežiaci na systéme s obmedzenou výpočetnou kapacitou a pamäťou. Zabudovaním webového servera do vstavaného zariadenia so sieťovým rozhraním, získame nové možnosti ...