Now showing items 1-2 of 2

  • Obecní bytový fond a jeho správa 

    Licková, Věra
    Bakalářská práce popisuje domovní a bytovou politiku jak na obecné úrovni, tak na konkrétní úrovni města Šlapanice. Mapuje v základních rysech vývoj bytové politiky před rokem 1989 až do současnosti. Popisuje koncepci ...
  • Optimalizace investice v obci 

    Novosád, Michal
    Moji bakalářskou práci ‚,Optimalizace investice v obci‘‘ jsem rozdělil na dvě části, na teoretickou a praktickou. V teoretické části se nejdříve věnuji základním definicím obce, jejího financování a rozpočtu. V nadcházející ...