Now showing items 1-5 of 5

 • Bytový dům v Hradci Králové - řešení hydroizolací spodní stavby 

  Šorm, Petr
  Předmětem bakalářské práce je technologická etapa sanace dolní stavby bytového domu v Hradci Králové. Se sanací dolní stavby souvisí jak podchycení zdí bytového domu a utěsnění prostoru výtahové šachty metodou tryskové ...
 • Realizace spodní stavby administrativního objektu NAMIRO Olomouc 

  Lukešová, Edita
  Bakalářská práce se zabývá technologickými postupy při realizaci hrubé spodní stavby administrativního objektu. Obsahuje technologický předpis pro zemní práce a založení a pro provádění monolitického skeletu, návrh strojní ...
 • Regenerace bytového domu v Ivančicích - realizace etapy opláštění objektu 

  Stuchlík, Vladislav
  Předmětem této bakalářské práce je řešení technologické etapy regenerace bytového domu v Ivančicích. Součástí regenerace bude výměna balkonů za lodžie, zateplení ploché střechy polystyrenem a zateplení obvodového pláště ...
 • Spodní stavba bytového domu Brno, Klíčova 

  Sviták, Roman
  Obsahem bakalářské práce je stavebně technologický projekt bytového domu Brno, Klíčova. Projekt obsahuje technologické předpisy pro zemní práce a základové konstrukce, svislé a vodorovné nosné konstrukce spodní stavby. ...
 • Technologická etapa zastřešení haly ve Všeradově 

  Pilařová, Jana
  Tématem mé bakalářské práce je ,, Technologická etapa zastřešení haly ve Všeradově“. Hlavním úkolem této práce je navrhnout dvě varianty zastřešení haly včetně různých zvedacích mechanismů a poté posoudit po stránce finanční, ...