Now showing items 1-2 of 2

  • Polyfunkční dům 

    Šimánková, Markéta
    Tématem diplomové práce je návrh novostavby polyfunkčního domu. Cílem je vypracování prováděcí dokumentace pro provedení stavby. Obsahem práce jsou studie, výkresová, textová a výpočtová část. Objekt se nachází na nezastavěném ...
  • Rodinný dům s opravnou počítačů 

    Šimánková, Markéta
    Tématem této bakalářské práce je rodinný dům s opravnou počítačů. Objekt je řešen pro čtyřčlennou rodinu. Nachází na Vysočině v městě Havlíčkův Brod. Objekt je řešen jako dvoupodlažní s garáží a jednoplášťovou plochou střechou.