Now showing items 1-2 of 2

  • Akcelerace neuronových sítí s využitím GPU 

    Šimíček, Ondřej
    Tato práce se zabývá využitím grafických čipů pro akceleraci neuronových sítí s učením typu backpropagation. Pro řešení tohoto problému byla zvolena technologie OpenCL umožňující využít grafické čipy různých výrobců. Hlavním ...
  • Klient protokolu Hot Rod pro C++ 

    Šimíček, Ondřej
    V dnešní době je velký zájem o distribuovaná úložiště poskytující velkou kapacitu, dostupnost a spolehlivost. Tato bakalářská práce popisuje distribuované úložiště Infinispan projektu a jeho vlastní Hot Rod protokol. Hlavním ...