Now showing items 1-2 of 2

  • Letadlové hvězdicové motory 

    Šimíček, Petr
    Práce je zaměřena na konstrukční řešení letadlových hvězdicových motorů. Úvod je pojednáním o historii letadlových hvězdicových motorů a jejich vývoji v historickém kontextu. Druhá část je zaměřena na konstrukci letadlových ...
  • Sací a výfukové potrubí motoru V8 

    Šimíček, Petr
    Práce je zaměřena na návrh sacího a výfukového potrubí pro motor V8. Úvod práce je zaměřen na popis konstrukce sacích a výfukových potrubí pro zadaný motor. Další část práce se zabývá sestavením termodynamického modelu ...