Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení laboratorního modelu kolejiště 

    Šimík, Vladislav
    Tato práce se zabývá možnostmi posílání řídících signálů po napájecím napětí a využitím této technologie pro řízení modelu železnice. Nejprve je zde uveden rozbor analogového i digitálního způsobu řízení modelu železnice. ...