Now showing items 1-2 of 2

  • Elektronické platební sytémy 

    Šimčík, Vlastimil
    Tato práce pojednává o elektronických platebních systémech (EPS) v rámci E-Commerce, se zaměřením hlavně na jejich rozdělení a požadavky na zabezpeční těchto transakcí, jakožto i o stručný nástin jak historie a tak i výhledu ...
  • Model Incident managementu v dialogovém rozhraní e-commerce 

    Šimčík, Vlastimil
    Tato práce pojednává o zavedení Incident managementu jako o jednom z možných prostředků pro minimalizaci rizik a ztrát vzniklých organizaci výpadky v jejich infrastruktuře, či nedostupností jejich „business critical“ ...