Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh podpůrné skladové aplikace pomocí VBA 

    Kugler, Radek
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem podpůrné skladovací aplikace, která má slouţit pro zjednodušení a zefektivnění procesů týkající se skladování zboţí společnosti. S aplikací budou pracovat zaměstnanci společnosti a ...