Now showing items 1-20 of 255

 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na její zvýšení 

  Cajzlová, Nikol
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku výzkum spokojenosti zákazníků společnosti All Inclusive Estates s.r.o. Teoretická část popisuje problematiku marketingového výzkumu. Praktická část analyzuje spokojenost zákazníků ...
 • Behaviorální aspekty ekonomických vztahů, organizací a marketingu v rámci Ruské federace 

  Romášek, Štěpán
  Tato diplomová práce pojednává o politických, ekonomických a především sociálně-kulturních aspektech, které mají vliv na mezinárodní obchod, organizace a marketing týkající se Ruské federace, jež jsou dány do kontextu ...
 • Budování konkurenční výhody českých podniků prostřednictvím kreativní internetové reklamy v rámci jednotného evropského trhu 

  Navrátilová, Ludmila
  Dizertační práce se zaměřuje na oblast kreativní internetové reklamy v kontextu znalosti hodnotových orientací českých spotřebitelů. Interakcí aspektů kreativních kampaní a národní kultury cílové země mohou podniky dosáhnout ...
 • Digital support to external sustainability communication in self-adhesive labelling industry 

  Tesařová, Mariana; Krmela, Aleš; Šimberová, Iveta (Entrepreneurship and sustainability center, 2020-03-07)
  The article presents results of empirical research conducted on companies in Europe in the field of paper production and processing, specifically in the field of production of self-adhesive laminate that is used for self ...
 • Digitalization as an enabler of business model dynamics 

  Tesařová, Mariana; Krmela, Aleš; Šimberová, Iveta (VGTU Press, 2020-06-09)
  The purpose of the articles is to answer a research question related to the extent of the impact of digitalization on a business model (BM) of a focal company. An original primary, qualitative research has been conducted. ...
 • Efektivnost marketingových činností v přípravné fázi životního cyklu staveb 

  Jedličková, Lucie
  Disertační práce s názvem Efektivnost marketingových činností v přípravné fázi životního cyklu stavby se zabývá možností zefektivnění marketingových činností v rámci přípravy stavby. Hlavním cílem práce je na základě analýzy ...
 • Efektivnost marketingových činností ve strojírenství v České republice 

  Milichovský, František
  Dizertační práce je zaměřena na aktuální potřeby podnikové efektivnosti a výkonnosti v oblasti marketingových činností. V průmyslovém prostředí je předpokladem úspěchu splnění strategických marketingových cílů ve vazbě na ...
 • Faktory úspěšného prodeje - Vyhodnocení marketingového výzkumu a závislost ekonomických faktorů jako podpora manažerského rozhodování podniku 

  Čadová, Kateřina
  V této diplomové práci se monitoruje úspěšnost prezentací přímého prodeje. Realizací marketingového výzkumu jsou analyzovány jednotlivé ovlivňující faktory s podporou kvantitativních metod a vhodného počítačového systému. ...
 • Internet a sociální sítě jako nástroje pro současné marketingové kampaně 

  Křenek, Lukáš
  Záměrem této práce je analyzovat nové praktiky používané při plánování marketingových kampaní. Zřetel je dán zejména na použití internetu a sociálních sítí, které zaznamenávají v posledních letech značný růst počtu uživatelů. ...
 • Komunikační strategie 

  Šumíčková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá návrhem komunikační strategie pro firmu Vzduchoservis s.r.o. Je to ucelený soubor informací o komunikační strategii a jejích metodách. Práce popisuje postup analýzy firmy, jeho vyhodnocení a návrh ...
 • Komunikační strategie 

  Grandič, Tomáš
  Předmětem mé bakalářské práce Komunikační strategie firmy je analýza marketingové komunikace u firmy Marks & Spencer. V první části své práce se věnuji teoretickým východiskům, především průběhu celé marketingové komunikace. ...
 • Komunikační strategie firmy Master Internet s.r.o. 

  Šmakalová, Petra
  Bakalářská práce na základě analýzy navrhuje vhodnou komunikační strategii pro firmu Master Internet s.r.o. Zvolená komunikační strategie by měla zvýšit prodej poskytovaných služeb v oblasti serverhostingu a dostat název ...
 • Komunikační strategie firmy Racio, s.r.o. 

  Grandič, Tomáš
  Předmětem mé diplomové práce Komunikační strategie firmy Racio je analýza marketingové komunikace u firmy Racio, s.r.o. V první části své práce se věnuji teoretickým východiskům, především průběhu celé marketingové komunikace. ...
 • Komunikační strategie firmy TVT EURO-okna s.r.o. 

  Havlíková, Ladislava
  Diplomová práce se zabývá návrhem komunikační strategie pro firmu TVT EURO-okna s.r.o. Práce je zaměřena na analýzu současné marketingové komunikace a návrh nové komunikační strategie pro tuto firmu.
 • Komunikační strategie Galerie Vaňkovka Brno 

  Junek, David
  Předmětem diplomové práce je vypracování návrhu komunikační strategie pro společ-nost Galerie Vaňkovka Brno. Východiskem této práce jsou teoretické poznatky z oblasti marketingu, které jsou aplikovány v analytické části ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Pokorná, Martina
  Cílem diplomové práce je vytvoření ekonomicky výhodné komunikační strategie, která zvýší pozornost a nejlépe zapůsobí na lidi, čímž se také zlepší postavení společnosti ARAVER CZ na trhu.
 • Komunikační strategie pro firmu 

  Kavan, Jiří
  Předmětem bakalářské práce „Návrh komunikační strategie firmy“ je analýza současného stavu společnosti Nářadí Veselý Brno, spol. s r. o., zabývající se prodejem elektronického ručního nářadí, autorizovaným servisem, půjčovnou ...
 • Komunikační strategie pro firmu Bowling Blansko 

  Vomela, Radim
  Tato diplomová práce s názvem „Komunikační strategie pro firmu Bowling Blansko“ se zabývá marketingem a převážně komunikační strategií. Cílem práce je vytvořit návrh komunikační strategie pro vybranou firmu. První část ...
 • Komunikační strategie pro firmu Chytej.cz 

  Měřička, Radim
  Práce pojednává o možnostech firmy, jejíž aktivity se soustřeďují na prostředí internetu. Kromě provozování portálu pro rybáře se společnost zabývá výrobou instruktážních a výpravných filmů s rybářskou tématikou. V práci ...
 • Komunikační strategie pro firmu Goldpress, s.r.o 

  Masaříková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá problematikou komunikace. Práce je zaměřena na analýzu současné marketingové komunikace a návrh nové komunikační strategie pro firmu Goldpress, s.r.o., podnikající v oblasti polygrafie.