Now showing items 1-20 of 153

 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na její zvýšení 

  Cajzlová, Nikol
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku výzkum spokojenosti zákazníků společnosti All Inclusive Estates s.r.o. Teoretická část popisuje problematiku marketingového výzkumu. Praktická část analyzuje spokojenost zákazníků ...
 • Behaviorální aspekty ekonomických vztahů, organizací a marketingu v rámci Ruské federace 

  Romášek, Štěpán
  Tato diplomová práce pojednává o politických, ekonomických a především sociálně-kulturních aspektech, které mají vliv na mezinárodní obchod, organizace a marketing týkající se Ruské federace, jež jsou dány do kontextu ...
 • Budování konkurenční výhody českých podniků prostřednictvím kreativní internetové reklamy v rámci jednotného evropského trhu 

  Navrátilová, Ludmila
  Dizertační práce se zaměřuje na oblast kreativní internetové reklamy v kontextu znalosti hodnotových orientací českých spotřebitelů. Interakcí aspektů kreativních kampaní a národní kultury cílové země mohou podniky dosáhnout ...
 • Internet a sociální sítě jako nástroje pro současné marketingové kampaně 

  Křenek, Lukáš
  Záměrem této práce je analyzovat nové praktiky používané při plánování marketingových kampaní. Zřetel je dán zejména na použití internetu a sociálních sítí, které zaznamenávají v posledních letech značný růst počtu uživatelů. ...
 • Komunikační strategie 

  Šumíčková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá návrhem komunikační strategie pro firmu Vzduchoservis s.r.o. Je to ucelený soubor informací o komunikační strategii a jejích metodách. Práce popisuje postup analýzy firmy, jeho vyhodnocení a návrh ...
 • Komunikační strategie firmy Racio, s.r.o. 

  Grandič, Tomáš
  Předmětem mé diplomové práce Komunikační strategie firmy Racio je analýza marketingové komunikace u firmy Racio, s.r.o. V první části své práce se věnuji teoretickým východiskům, především průběhu celé marketingové komunikace. ...
 • Komunikační strategie firmy TVT EURO-okna s.r.o. 

  Havlíková, Ladislava
  Diplomová práce se zabývá návrhem komunikační strategie pro firmu TVT EURO-okna s.r.o. Práce je zaměřena na analýzu současné marketingové komunikace a návrh nové komunikační strategie pro tuto firmu.
 • Komunikační strategie Galerie Vaňkovka Brno 

  Junek, David
  Předmětem diplomové práce je vypracování návrhu komunikační strategie pro společ-nost Galerie Vaňkovka Brno. Východiskem této práce jsou teoretické poznatky z oblasti marketingu, které jsou aplikovány v analytické části ...
 • Komunikační strategie pro firmu Bowling Blansko 

  Vomela, Radim
  Tato diplomová práce s názvem „Komunikační strategie pro firmu Bowling Blansko“ se zabývá marketingem a převážně komunikační strategií. Cílem práce je vytvořit návrh komunikační strategie pro vybranou firmu. První část ...
 • Komunikační strategie pro firmu Chytej.cz 

  Měřička, Radim
  Práce pojednává o možnostech firmy, jejíž aktivity se soustřeďují na prostředí internetu. Kromě provozování portálu pro rybáře se společnost zabývá výrobou instruktážních a výpravných filmů s rybářskou tématikou. V práci ...
 • Komunikační strategie pro firmu Ježek 

  Urban, Jan
  Předmětem diplomové práce „Komunikační mix konkrétního podniku“ je analýza současného stavu komunikačního mixu vybraného podniku a návrh nového. Diplomová práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část ...
 • Komunikační strategie pro konkrétní firmu 

  Mlčková, Helena
  Diplomová práce, na základě teoretických poznatků z oblasti marketingu a marketingové komunikace, analýzy vnitřního i vnějšího okolí firmy a jejích zákazníků, definuje současný stav společnosti a navrhuje možnou komunikační ...
 • Komunikační strategie pro společnost Monsanto, s.r.o. 

  Mikulcová, Jana
  Diplomová práce se zabývá zpracováním komunikační strategie pro společnost Monsanto s.r.o. zabývající se zemědělskými produkty. Práce popisuje obecné a oborové okolí společnosti, společnost samotnou a na základě těchto ...
 • Marketingová strategie firmy BIOlight pro český trh 

  Pagáč, Martin
  Táto diplomová práca je zameraná na vytvorenie marketingovej stratégie pre firmu BIOlight, ktorá sa zaoberá predajom biolámp. Firma plánuje vstup na Český trh a potrebuje vyhovujúcu marketingovú stratégiu. Moja diplomová ...
 • Marketingová strategie firmy El-Port 

  Kořenek, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na oblast marketingového plánování a klade si za cíl navrhnout vhodnou marketingovou strategii pro firmu El-Port. V první části jsou uvedena teoretická východiska marketingu a dále postupy pro ...
 • Marketingová strategie hotelu 

  Janderková, Šárka Jana
  Tato diplomová práce je zpracována pro čtyřhvězdičkový hotel na jižní Moravě. Zkoumá a hodnotí situaci na trhu ubytovacích služeb v daném regionu, hotelové služby a oblasti, které s jejich zajištěním souvisí. Součástí práce ...
 • Marketingová strategie podniku 

  Odehnal, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou marketingové strategie společnosti Allrisk, s.r.o. Na základě této analýzy a teoretických poznatků doporučuje vhodná opatření vedoucí ke zlepšení konkurenční pozice společnosti na trhu.
 • Marketingová strategie podniku 

  Václavíková, Petra
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu marketingové strategie pro internetový obchod www.babylonshop.cz. Na základě shromážděných teoretických východisek a analýzy současného stavu firmy byla navržena marketingová ...
 • Marketingová strategie podniku 

  Pavlas, Vojtěch
  Cílem této diplomové práce s názvem "Marketingová strategie podniku" je nalezení vhodných nástrojů pomocí kterých bude analyzována stávající situace společnosti C&K a.s. v oblasti marketingové strategie. Pomocí aplikace ...
 • Marketingová strategie podniku (pro konkrétní firmu,organizaci) 

  Haška, Ivo
  Tato diplomová práce analyzuje marketingovou strategii firmy Linde Material Handling ČR. Na základě této analýzy formuluje vhodná doporučení. Všechna doporučení směřují k zlepšení konkurenceshopnosti firmy a zlepšení její ...