Now showing items 1-3 of 3

 • Indukčnostní snímače 

  Šimberský, Michal
  Bakalářská práce se zabývá indukčnostními snímači. V práci je uvedena historie snímačů, jejich výhody a nevýhody oproti jiným typům snímačů. Jsou zde popsány různé typy indukčnostních snímačů. Každý typ snímače je pak ...
 • Měření magnetického pole 

  Šimberský, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením magnetického pole a senzory, jimiž lze snímat magnetické pole. V práci je vysvětlen princip Hallových sond a třech typů senzorů magnetického pole založených na magnetorezistivních ...
 • Simulace proudění vzduchu a stanovení trvalé tlakové ztráty pro normalizovanou clonu 

  Šimberský, Michal
  Diplomová práce se zabývá simulací průtoku vzduchu normalizovanou clonou. Jsou zde popsány průtokoměry se škrticími orgány využívající ke své funkci záměrného zúžení průtokového průřezu, a tím dojde k vyvolání tlakové ...