Now showing items 1-4 of 4

 • Meteostanice připojitelná k PC 

  Šimeček, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá sestavením meteostanice připojitelné k PC pomocí USB rozhraní. Cílem práce je navrhnout, sestrojit a naprogramovat meteostanici, která měří hodnoty teploty, relativní vlhkosti a atmosférického ...
 • Návrh plánování a řízení výrobních úkolů se zřetelem na dodávky zákazníkům 

  Danko, Erik
  Bakalárska práca sa zameriava na návrh postupu plánovania požiadaviek a dodávok zákazníkom na pracovisku vo vybranej firme. Tou je Daikin Device Czech Republic s.r.o., ktorá sa pohybuje na trhu tepelných a klimatizačných ...
 • Studie implementace systému SAP se zaměřením na nákup 

  Kaděra, Štěpán
  Diplomová práce se zaměřuje na studii implementace ERP systému SAP s orientací na nákupní oddělení. V práci budou popsány výhody systému SAP oproti současně užívanému systému Helios Orange, dále také jednotlivé kroky ...
 • Studie logistické koncepce ve výrobním podniku 

  Flídr, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na zavedení kanban systému ve společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. V teoretické části jsou popsány principy logistiky, štíhlé výroby a řízení zásob včetně jejich základních nástrojů ...