Now showing items 1-2 of 2

  • Modernizace jednoúčelového stroje PUSH-PACK 

    Šimeček, Jiří
    Tato bakalářská práce se zabývá modernizací jednoúčelového stroje push-pack. Modernizace spočívá ve výměně přímočarých pneumatických motorů, které jsou ovládané pomocí elektromagnetických ventilů, výběru vhodné úpravny ...
  • Návrh komunikační infrastruktury firmy JOSA-KOVO s.r.o. 

    Salaj, Tomáš
    Předmětem bakalářské práce je návrh nové komunikační infrastruktury v sídle firmy JOSA – KOVO s.r.o. Návrh obsahuje pojednání o kabeláži, zařízeních nutných pro chod datové sítě a serverech. V první části jsou zpracována ...