Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza působení spínacího systému jističe nn na tepelnou spoušť 

  Liščák, Jiří
  Cílem práce je provedení měření a simulací na výkonovém jističi nízkého napětí a analyzovat vliv spínacích cyklů na oteplení tepelné spouště. Simulace jsou provedeny v programu ANSYS a SolidWorks Flow Simulation. Součástí ...
 • Diagnostika proudovodné dráhy silnoproudých přístrojů 

  Váša, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na teoretický rozbor metod technické diagnostiky se zaměřením na silnoproudá zařízení. Je zpracován přehled metod používaných v technické praxi. Dále se práce zabývá namáháním proudovodné dráhy ...
 • Diagnostika vypínači VN a VVN 

  Kapalla, Alexej
  Práca je zameraná na problematiku výkonových vysokonapäťových vypínačov a ich diagnostiku. V práci je uvedená história VN vypínačov a ich základné delenie. Následne je v práci vykonaná diagnostika VN vypínača VD4 a VVN ...
 • Diagnostika vypínačů VN a VVN 

  Kapalla, Alexej
  Táto bakalárska práca je zameraná na problematiku VN a VVN vypínačov a ich diagnostiku. V práci je uvedená história VN vypínačov a ich základné delenie. Následne sú v práci uvedené príslušné normy a je vykonaná diagnostika ...
 • Elektrodynamické síly v elektrických přístrojích 

  Dobrovolný, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou jevů vznikajících vlivem průchodu proudu v elektrických přístrojích se zaměřením na elektrodynamické síly. Tyto síly vznikají interakcí magnetických polí a jejich vliv se významně ...
 • Eroze kontaktů spínacích přístrojů 

  Píška, Jakub
  Tato bakalářská práce se zaobírá erozí kontaktů, jakožto jedním z negativních jevů působících na kontakty spínacích přístrojů. Ve své první části krátce shrnuje ostatní negativní vlivy, které musí být při návrhu přístroje ...
 • Experimental Analysis of Low Voltage Arc Between Carbon Electrodes with Unknown Cores 

  Šimek, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The paper is focused on an electric arc spectroscopy diagnostics related to electric low voltage apparatuses. Measurement of radiation spectra of the electric arc burning between carbon electrodes with unknown cores is ...
 • Experimental Measurements Of High Temperature Objects In Contact With An Electric Arc 

  Šimek, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The paper is focused on the measurements of high temperatures related to electric low voltage apparatuses switching off process. An optical emission spectroscopy was used for these measurements, because the optical emission ...
 • Návrh a zkoušení rozváděčů nn 

  Kovář, Zdeněk
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku oteplení rozváděčů. První část práce se zabývá zpracováním norem týkajících se daného tématu, srovnáním používaných programů pro návrh rozváděčů v praxi a seznámením s pracovním ...
 • Návrh uzemňovače 80 kA/3 s pro odpojovač generátoru. 

  Petrič, Peter
  Táto diplomová práca je zameraná na návrh uzemňovača pre vnútorný trojpólový generátorový odpojovač spoločnosti IVEP, a.s. Hlavnou úlohou teoretickej časti diplomovej práce boli mechanické a elektrické výpočty na kontaktnom ...
 • Návrh uzemňovače 80 kA/3 s pro odpojovač generátoru. 

  Petrič, Peter
  Táto diplomová práca je zameraná na návrh uzemňovača pre vnútorný trojpólový generátorový odpojovač spoločnosti IVEP, a.s. Hlavnou úlohou teoretickej časti diplomovej práce boli mechanické a elektrické výpočty na kontaktnom ...
 • Ohřev elektrickým obloukem 

  Kahoun, Karel
  Bakalářská práce se zabývá ohřevem elektrickým obloukem v průmyslových aplikacích. V bakalářské práci je popsán laboratorní přípravek pro generaci elektrického oblouku. Obsahem je také teoretický rozbor přenosu tepla z ...
 • Ohřev elektrickým obloukem 

  Kahoun, Karel
  Bakalářská práce se zabývá ohřevem elektrickým obloukem v průmyslových aplikacích. V bakalářské práci je popsán laboratorní přípravek pro generaci elektrického oblouku. Obsahem je také teoretický rozbor přenosu tepla z ...
 • Působení elektrického proudu na kontaktní dvojici 

  Píšala, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na teoretický rozbor problematiky účinků elektrického proudu v kontaktní dvojici. Cílem je poukázat na tepelné a silové jevy, jež elektrický proud v kontaktu způsobuje, a jejich vliv na stykový ...
 • Působení spínacího oblouku na konstrukci výkonového přístroje nn 

  Šimek, David
  První část diplomové práce je zaměřena na teoretický rozbor problematiky diagnostiky fyzikálních vlastností elektrického oblouku. Je zde předvedena identifikace spektrálních čar na experimentálně naměřeném spektru záření ...
 • Snížení zapínacího proudu transformátoru 

  Zoufalý, Marek
  V této diplomové práci je popsána funkce a návrh transformátoru navrženého na feromagnetickém jádře, složeného z transformátorových plechů. Je vysvětlen přechodový děj a zapínací proud transformátoru. V práci jsou vložené ...
 • Spektroskopická analýza elektrického oblouku 

  Hartman, Tadeáš
  Bakalářská práce se zabývá spektroskopickým rozborem elektrických oblouků. V první části práce je vysvětlena teorie o vzniku a vlastnostech elektrických výbojů, práce se zaměřuje konkrétně na elektrický oblouk. Dále jsou ...
 • Studium trvanlivosti konstrukčních prvků spínacích přístrojů nízkého napětí 

  Dalecký, Jan
  Diplomová práce se zabývá studiem trvanlivosti konstrukčních prvků spínacích přístrojů nízkého napětí. V práci jsou popsány konstrukční prvky jističe a stykače nízkého napětí a vytvořeny modely funkcí těchto přístrojů v ...
 • Tepelná spoušť ve spínacích přístrojích 

  Marek, Stanislav
  Tato bakalářská práce pojednává o časově závislé tepelné spoušti v samočinných spínacích přístrojích. V první části se zabývá principem činnosti tepelné nadproudové spouště a možných konstrukčních řešení. Největší důraz ...
 • Výpočet a měření oteplení odpojovače 

  Šimek, David
  Bakalářská práce je zaměřena na teoretický rozbor problematiky oteplení elektrických vodičů, kontaktů a míst zúžení proudovodné dráhy. Tato bakalářská práce obsahuje kompletní praktický výpočet konkrétního elektrického ...