Now showing items 1-20 of 28

 • Analýza elektrodynamických sil v elektrických přístrojích 

  Dobrovolný, Jan
  Diplomová práce řeší problematiku silového působení v elektrických přístrojích. V současné době jsou na přístroje a obzvláště na jejich kontakty kladeny vysoké požadavky na spolehlivost, životnost a mechanickou odolnost. ...
 • Analýza působení spínacího systému jističe nn na tepelnou spoušť 

  Liščák, Jiří
  Cílem práce je provedení měření a simulací na výkonovém jističi nízkého napětí a analyzovat vliv spínacích cyklů na oteplení tepelné spouště. Simulace jsou provedeny v programu ANSYS a SolidWorks Flow Simulation. Součástí ...
 • Časově a prostorově rozlišená diagnostika elektrického oblouku 

  Holcner, Oldřich
  Bakalářská práce "Časově a prostorově rozlišená diagnostika elektrického oblouku" se zabývá zkoumáním teploty plazmatu v oblouku, který vznikl přetavením měděného drátu. Jedná se o optickou metodu na základě určení teploty ...
 • Diagnostika proudovodné dráhy silnoproudých přístrojů 

  Váša, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na teoretický rozbor metod technické diagnostiky se zaměřením na silnoproudá zařízení. Je zpracován přehled metod používaných v technické praxi. Dále se práce zabývá namáháním proudovodné dráhy ...
 • Diagnostika vypínači VN a VVN 

  Kapalla, Alexej
  Práca je zameraná na problematiku výkonových vysokonapäťových vypínačov a ich diagnostiku. V práci je uvedená história VN vypínačov a ich základné delenie. Následne je v práci vykonaná diagnostika VN vypínača VD4 a VVN ...
 • Diagnostika vypínačů VN a VVN 

  Kapalla, Alexej
  Táto bakalárska práca je zameraná na problematiku VN a VVN vypínačov a ich diagnostiku. V práci je uvedená história VN vypínačov a ich základné delenie. Následne sú v práci uvedené príslušné normy a je vykonaná diagnostika ...
 • Elektrodynamické síly v elektrických přístrojích 

  Dobrovolný, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou jevů vznikajících vlivem průchodu proudu v elektrických přístrojích se zaměřením na elektrodynamické síly. Tyto síly vznikají interakcí magnetických polí a jejich vliv se významně ...
 • Eroze kontaktů spínacích přístrojů 

  Píška, Jakub
  Tato bakalářská práce se zaobírá erozí kontaktů, jakožto jedním z negativních jevů působících na kontakty spínacích přístrojů. Ve své první části krátce shrnuje ostatní negativní vlivy, které musí být při návrhu přístroje ...
 • Experimental Analysis of Low Voltage Arc Between Carbon Electrodes with Unknown Cores 

  Šimek, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The paper is focused on an electric arc spectroscopy diagnostics related to electric low voltage apparatuses. Measurement of radiation spectra of the electric arc burning between carbon electrodes with unknown cores is ...
 • Experimental Measurement Of Radial Temperature Distribution Of DC Arc 

  Šimek, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The paper is focused on an electric arc spectroscopy diagnostics related to electric low voltage apparatuses. Measurement of radiation spectra of the electric arc burning between carbon electrodes with cooper admixture is ...
 • Experimental Measurements Of High Temperature Objects In Contact With An Electric Arc 

  Šimek, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The paper is focused on the measurements of high temperatures related to electric low voltage apparatuses switching off process. An optical emission spectroscopy was used for these measurements, because the optical emission ...
 • Kontrola parametrů stykače nn výpočtem a měřením 

  Veselý, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá kontrolou parametrů stykače nízkého napětí výpočtem a měřením. Konkrétněji se zabývá výpočtem působícím elektrodynamických sil na pohyblivý kontakt stykače, stanovení minimální přítlačné síly na ...
 • Návrh a zkoušení rozváděčů nn 

  Kovář, Zdeněk
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku oteplení rozváděčů. První část práce se zabývá zpracováním norem týkajících se daného tématu, srovnáním používaných programů pro návrh rozváděčů v praxi a seznámením s pracovním ...
 • Návrh stejnosměrného elektromagnetu 

  Mayer, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá elekromagnety a měřením na nich. Je zde popsána historie objevení elektromagnetů, princip na kterém pracují, jejich konstrukce a rozdělení dle různých kritérií. Jednotlivé základní typy jsou ...
 • Návrh uzemňovače 80 kA/3 s pro odpojovač generátoru. 

  Petrič, Peter
  Táto diplomová práca je zameraná na návrh uzemňovača pre vnútorný trojpólový generátorový odpojovač spoločnosti IVEP, a.s. Hlavnou úlohou teoretickej časti diplomovej práce boli mechanické a elektrické výpočty na kontaktnom ...
 • Návrh uzemňovače 80 kA/3 s pro odpojovač generátoru. 

  Petrič, Peter
  Táto diplomová práca je zameraná na návrh uzemňovača pre vnútorný trojpólový generátorový odpojovač spoločnosti IVEP, a.s. Hlavnou úlohou teoretickej časti diplomovej práce boli mechanické a elektrické výpočty na kontaktnom ...
 • Ohřev elektrickým obloukem 

  Kahoun, Karel
  Bakalářská práce se zabývá ohřevem elektrickým obloukem v průmyslových aplikacích. V bakalářské práci je popsán laboratorní přípravek pro generaci elektrického oblouku. Obsahem je také teoretický rozbor přenosu tepla z ...
 • Ohřev elektrickým obloukem 

  Kahoun, Karel
  Bakalářská práce se zabývá ohřevem elektrickým obloukem v průmyslových aplikacích. V bakalářské práci je popsán laboratorní přípravek pro generaci elektrického oblouku. Obsahem je také teoretický rozbor přenosu tepla z ...
 • Posouzení návrhu malé fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům a zpracování postupu její revize 

  Kovaľ, Nikodém
  Táto bakalárska práca sa zaoberá posúdením domácej fotovoltaickej elektrárne pre rodinný dom a spracovaním jej revízie. Na začiatok je vysvetlený princíp premeny slnečnej energie na elektrickú energiu, druhy jednotlivých ...
 • Působení elektrického proudu na kontaktní dvojici 

  Píšala, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na teoretický rozbor problematiky účinků elektrického proudu v kontaktní dvojici. Cílem je poukázat na tepelné a silové jevy, jež elektrický proud v kontaktu způsobuje, a jejich vliv na stykový ...