Now showing items 1-4 of 4

 • Malý bytový dům 

  Šimek, Jan
  ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je návrh a zpracování projektové dokumentace bytového domu v Jihlavě. Jedná se o částečně podsklepený, samostatně stojící objekt se čtyřmi nadzemními podlažími, v nichž je řešeno 10 ...
 • Návrh motivačního systému zaměstnanců v obchodní společnosti 

  Kučera, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současného motivačního systému společnosti MONING BRNO, s.r.o. Obsahuje návrhy na zlepšení motivačního systému společnosti, tak aby se zlepšila firemní kultura, motivace a spokojenost ...
 • Prognóza vývoje trhu zlata 

  Šimek, Jan
  Diplomová práce se zabývá ekonometrickým modelováním a prognózou tržní ceny zlata. Klíčovou funkci plní model vícerozměrné regrese a model ARIMA. První část diplomové práce obsahuje teoretická východiska. Analytická část ...
 • Zhodnocení finanční situace pojišťovny a návrhy na její zlepšení 

  Šimek, Jan
  Bakalářská práce vyhodnocuje finanční situaci České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group v letech 2009 - 2013. Z počátku jsou vymezena teoretická východiska, na která se následně aplikují metody finanční ...