Now showing items 1-4 of 4

 • Automated Aeroponics System 

  Šimek, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This thesis is focused on aeroponic system problems and automation. One of the main features of the system is automatic regulation of pH and EC of the nutrient solution which will be achieved by dispensing fertilizers and ...
 • Automatizace řízení aeroponického systému 

  Šimek, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou aeroponických systémů a jejich automatizace. Mezi hlavní prekvizity navrženého systému patří automatická regulace pH a EC pěstebního roztoku, která bude docílena dávkováním hnojiv a ...
 • Ekonomika jakosti ve výrobním podniku - náklády nekompletnosti na výrobní lince ABB EJF Brno 

  Bernard, Michal
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením přímých a nepřímých nákladů spojených s nekompletností materiálu na výrobní lince. Hlavním cílem je posouzení vnitřní nekvality specielně s ohledem na výši vícenákladů způsobených ...
 • Hodnocení veřejných zakázek 

  Henrich, Filip
  Bakalářská práce se zabývá problematikou kvalifikace dodavatele a hodnotících kritérií nabídek veřejných zakázek na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Teoretická část obsahuje výklad ...