Now showing items 1-1 of 1

  • Zabezpečení a architektura správce IPTV vysílání 

    Šimko, Daniel
    Cílem práce je analyzovat, navrhnout a implementovat aplikaci pro správu IPTV vysílání. Analýza zkoumá požadavky na aplikaci a její výsledek je zpracován v podobě UML diagramu. Návrh je zaměřen na architekturu aplikace a ...