Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza a inovace stejnosměrných elektrických motorků 

    Šimko, František
    Tato práce má za cíl navrhnout funkční vzorek inovovaného motorku. Práce se skládá ze tří hlavních částí. V první části byla provedena analýza dostupných stejnosměrných motorků malého výkonu na trhu. Náplní druhé části ...
  • Inovace motorků pro automobilové aplikace 

    Šimko, František
    Tento projekt má za cíl přiblížit konstrukci motorků v automobilové technice. Blíže se seznámíme s konstrukcí stejnosměrného motoru. Dále se budeme hlouběji zabývat spouštěči, inovací stejnosměrného motorku a jeho nahrazení ...