Now showing items 1-2 of 2

  • Finanční plánování obce 

    Šimková, Karolína
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na finanční plánování obce. Teoretická část je zaměřena na definování základních zdrojů plynoucích do rozpočtů municipalit a tvorbu rozpočtů. Poukazuje na problematiku finančního řízení ...
  • Řízení rizik a stavební podnik v současné hospodářské situaci 

    Šimková, Karolína
    Tato diplomová práce je zaměřena na řízení rizik vybrané firmy za užití nástrojů analýzy dat. Práce obsahuje celkem dvě hlavní části. První část se zaměřuje na teoretické výstupy týkající se rizika, řízení rizik a nástrojů ...