Now showing items 1-2 of 2

  • Filtrační účinnost tkaniny z nanovlákna 

    Šimková, Kristýna
    V této bakalářské práci se zabývám filtrační účinností tkaniny z nanovlákna, která se stanoví pomocí počtu částic aerosolu naměřených před a za filtrem pomocí přístroje APS. Aerosol je generován přístrojem CMAG. Dále se v ...
  • Návrh SW pro řízení delta robotu 

    Šimková, Kristýna
    Tato práce se zabývá tvorbou softwaru pro delta robot v systému TwinCAT 3. V první části práce je obecně popsán delta robot, v další části je popsán hardware a programování PLC v TwinCAT 3. V závěru práce je popsána tvorba ...