Now showing items 1-4 of 4

 • Modul parního generátoru 

  Kaláb, Ctibor
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem parního generátoru vyhřívaného kapalným sodíkem. V první části jsou popsány některé typy parních generátorů na jaderných elektrárnách dosud uvažovaných nebo použitých. Dále je uveden ...
 • Návrh těsnění HDR HCČ 317 v JE Paks 

  Svoboda, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá záměnou těsnění hlavní dělící roviny hlavního cirkulačního čerpadla v jaderné elektrárně Paks. Nově navrhované těsnění je hřebenové těsnění s expandovaným grafitem. Práce obsahuje návrh a ...
 • Výměníky tepla sodík - oxid uhličitý 

  Foral, Štěpán
  Obsahem této bakalářské práce je navrhnout výměník tepla pro sodíkem chlazený rychlý reaktor IV. generace a dosažené řešení srovnat s již realizovanými projekty. První část bakalářské práce je věnována stručnému popisu ...
 • Výměníky tepla Sodík - Oxid uhličitý pro JE se sodíkem chlazeným rychlým reaktorem (SFR) 

  Foral, Štěpán
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem výměníku tepla sodík-oxid uhličitý. V první části je provedeno porovnání trubkových výměníků tepla s tepelnými výměníky typu PCHE. Dále byl vybrán trubkový výměník tepla s vnitřně ...